Prosjektledelse

Prosjektledelse er oppdragsgivers (byggherrens) bistand med planlegging og gjennomføring av et prosjekt. Bistand med faglige råd, innhenting av nødvendig kompetanse til utvikling, planlegging, prosjektering og utførelse.

Prosjektledelse omfatter både prosjektstyring og prosjektorganisering.

Prosjektstyring er planlegging av hvilke oppgaver som skal utføres, når de skal utføres og hvor mye det skal koste samt hvordan selve gjennomføringen følges opp. Prosjektorganisering har fokus på hvordan arbeidet organiseres og ledes.

Prosjektledelse kan også oppfattes til å omfatte ledelse av programmer og porteføljer, men vanligvis kalles denne formen for ledelse henholdsvis programstyring og porteføljestyring.

Prosjektleders oppgave innebærer bl.a.

 • Overordnet styring av prosjektet
 • Utredninger
 • Programmering
 • Lokalisering
 • Kontakt med offentlige myndigheter
 • Valg av entrepriseform
 • Organisering
 • Hovedplan fremdrift
 • Ivareta SHA og kvalitetskrav for prosjektet
 • Budsjettering, kalkyler og kostnadsstyring
 • Engasjement av arkitekt og andre rådgivere
Prosjektledelse

Prosjektledelse

Oppdragsgivers (byggherrens) bistand med planlegging og gjennomføring av et prosjekt. Bistand med faglige råd, innhenting av nødvendig kompetanse til utvikling, planlegging, prosjektering og utførelse.

Prosjekteringsledelse

Prosjekteringsledelse

Samordner ledelse av prosjekteringsgruppen, som innebærer koordinering av prosjekteringsarbeidet og påse at prosjekterende utfører prosjekteringen i henhold til de kontrakter som er inngått med byggherren.

Byggeledelse / byggherreombud

Byggeledelse / byggherreombud

Bygningskyndig person som på vegne av byggherre fører tilsyn og kontroll med ytelser levert fra entreprenøren(e) i produksjonsfasen.

SHA Koordinator

SHA Koordinator

Påser at det tas hensyn til Sikkerhet Helse Arbeidsmiljø i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av arbeidene.

Rådgivning

Rådgivning

Uavhengig av kompleksiteten på ditt prosjekt vil våre rådgivere bistå med rådgiving fra idé til ferdigstillelse for både offentlige og private kunder.  

Ta kontakt – ingen oppdrag er for små.

Ansvarlig søker

Ansvarlig søker

NYLAND Byggeadministrasjon AS er som ansvarlig søker, tiltakshavers representant overfor kommunen og skal bistå for all kontakt mellom kommunen, foretakene og tiltakshaver.

Byggelånskontroll

Byggelånskontroll

På vegne av utlånsinstitusjon utfører vi løpende oppfølging og rapportering av byggeplass. Vi følger opp at byggelånet ikke utbetales raskere enn fremdriften tilsier, og lager jevnlige rapporter om byggets fremdrift og kvaliteter.

Image

NYLAND Byggeadministrasjon
Brannstasjonsveien 22,
4312 Sandnes

Image