Byggeledelse / Byggherreombud

Byggeleder/byggherreombud er bygningskyndig person som på vegne av byggherre fører tilsyn og kontroll med ytelser levert fra entreprenøren(e) i produksjonsfasen.

Byggherreombud er byggherren sin prosjektleder i totalentrepriser. Vanlige oppgaver i denne rollen er kontraktinngåelse med entreprenør, fremdriftskontroll..

Byggeledelse er prosjektets person på byggeplass, som følger opp fremdriftsplan, økonomi og utførelse i prosjektet for delte entrepriser.

Byggherreombud er prosjektets person på byggeplass i totalentrepriser, og har ansvar for kontraktsoppfølging, oppfølging av fremdrift og økonomi

Byggeledelse / Byggherreombud innebærer bl.a.

 • Bistand i kontraheringsfasen
 • Utarbeidelse av riggplan
 • Utarbeidelse av kontrakter
 • Tids- og ressursplanlegging /framdriftsplan
 • Koordinering av entreprenørens arbeider (”samordner funksjon”), de enkelte firma imellom
 • Kvalitetssikring/kvalitetskontroll
 • Ledelse av byggeplassen
 • Massekontroll ved regulering av masser
 • Foreta foreløpige og endelige ferdigbefaringer
 • Styre endringsarbeider
 • Sikkerhet - helse - arbeidsmiljø (koordinering utførelse KU)
 • Styre overtakelsesforretning
 • Oppfølging i garantifasen
 • Kostnadskontroll
 • Styre planlegging av tilbudsdokumenter
 • Utarbeide deler av tilbudsdokumentene
 • Evaluering av tilbud / innstilling til byggherre
 • Økonomistyring ihht betalingsplan
 • Følge opp leverandør på stikkontroll basis
 • Ledelse av byggherremøter
 • Styre endringsarbeider
 • Ivareta byggherrefunksjonen
 • Gjennomføre ferdigbefaringer og overtagelse
 • Påse at nødvendig FDV dokumentasjon foreligger
Prosjektledelse

Prosjektledelse

Oppdragsgivers (byggherrens) bistand med planlegging og gjennomføring av et prosjekt. Bistand med faglige råd, innhenting av nødvendig kompetanse til utvikling, planlegging, prosjektering og utførelse.

Prosjekteringsledelse

Prosjekteringsledelse

Samordner ledelse av prosjekteringsgruppen, som innebærer koordinering av prosjekteringsarbeidet og påse at prosjekterende utfører prosjekteringen i henhold til de kontrakter som er inngått med byggherren.

Byggeledelse / byggherreombud

Byggeledelse / byggherreombud

Bygningskyndig person som på vegne av byggherre fører tilsyn og kontroll med ytelser levert fra entreprenøren(e) i produksjonsfasen.

SHA Koordinator

SHA Koordinator

Påser at det tas hensyn til Sikkerhet Helse Arbeidsmiljø i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av arbeidene.

Rådgivning

Rådgivning

Uavhengig av kompleksiteten på ditt prosjekt vil våre rådgivere bistå med rådgiving fra idé til ferdigstillelse for både offentlige og private kunder.  

Ta kontakt – ingen oppdrag er for små.

Ansvarlig søker

Ansvarlig søker

NYLAND Byggeadministrasjon AS er som ansvarlig søker, tiltakshavers representant overfor kommunen og skal bistå for all kontakt mellom kommunen, foretakene og tiltakshaver.

Byggelånskontroll

Byggelånskontroll

På vegne av utlånsinstitusjon utfører vi løpende oppfølging og rapportering av byggeplass. Vi følger opp at byggelånet ikke utbetales raskere enn fremdriften tilsier, og lager jevnlige rapporter om byggets fremdrift og kvaliteter.

Image

NYLAND Byggeadministrasjon
Brannstasjonsveien 22,
4312 Sandnes

Image